Team

Associates

Dagmara Łaciak

Archaeologist
Associate

> Nationality: Polish
> Organisation: Institute of Archaeology, University of Wrocław, Poland
> Organisation: Rescue Archaeological Research Team of Late Ancient and Early Medieval Culture Research Centre, Institute of Archaeology and Ethnology PAN, Wrocław, Poland
> Email: dagmara.laciak@gmail.com

Łaciak D. 2017. Nadodrzańska ceramika malowana. Społeczno-kulturowe konteksty wytwórczości we wczesnej epoce żelaza/The Oder-zone painted pottery. Sociocultural contexts of pottery manufacturing in the Early Iron Age, Wrocław.

Gediga B., Łaciak D., Łydżba-Kopczyńska B., Markiewicz M. 2017. Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat/The World of Colours of the Domasław Potters About 2800 Years Ago, Wrocław.

Łaciak D., Łydżba-Kopczyńska B., Markiewicz M., Gediga B., August Cz., Hojniak M., Rusek G., Miazga B. 2017. Rekonstruowanie procesu wytwórczego ceramiki – badania nad halsztacką ceramiką malowaną z cmentarzyska w Domasławiu 10/11/12, pow. wrocławski, Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego - I Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła.

Łaciak D. 2017. Conventions of of arranging decorated space on ceramic surfaces in the Hallstatt Period – a metrological and experimental approach, Archäologisches Korrespondenzblatt Jahrgang 47/1, 41-50.

Łaciak D., Markiewicz M. 2013. Painted ceramics of Hallstatt period cemetery in Domasław, site 10/11/12, distr. Wrocław. In J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Zygadło (eds.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych, 527-540.

Areas of interest:  

Pottery, archaeometry, experimental archaeology, burial rites, Late Bronze Age, Early Iron Age, Hallstatt Period